Przed pandemią koronawirusa powszechnie uważano, że fizjoterapia polega przeważnie na terapii manualnej. Jednak teraz, stosując się do zaleceń rządu, pacjenci unikają osobistych spotkań z fizjoterapeutami i wolą albo przerwać leczenie, albo leczyć się zdalnie.

Ale czy telefiziojerapia jest skuteczna? Czy może ona zastąpić tradycyjne spotkania z terapeutą? Czy warto inwestować w sensory i podobny sprzęt? Czy pacjenci poradzą sobie z objawami bez manualnej terapii oraz osobistego wsparcia terapeuty? Są naukowe dane, które mogą dać odpowiedź na te pytania.

Nauka zabiera słowo

Brytyjska firma Ascenti, która świadczy usługi fizjoterapeutyczne w placówkach i na odległość, zbadała skuteczność tradycyjnej i zdalnej fizjoterapii. Analizie zostały poddane dane 27096 pacjentów. Jedna grupa była leczona wyłącznie zdalnie, a druga korzystała z telefizjoterapii w połączeniu ze zwykłymi metodami. Kontrolna grupa, która składała się z 6226 osób, nie korzystała ze zdalnej fizjoterapii. Średni poziom bólu przed terapią wynosił 5,4 punkty wg. skali NRS.

Badacze doszli do następujących wniosków:

  • Nawet u pacjentów, którzy nie mieli żadnego osobistego spotkania z fizjoterapeutą, odnotowano zmniejszenie bólu o 3,1 pkt.
  • Pacjenci z poważnymi urazami lub chorobami mieli największe korzyści z tradycyjnej terapii, chociaż zdalna terapia też była dość skuteczna.
  • Najbardziej skuteczną opcją było połączenie zdalnej oraz zwykłej fizjoterapii (dolegliwości bólowe zmniejszyły się o 3,6 pkt w porównaniu z 3,4 pkt w grupie kontrolnej).
  • Największe postępy odnotowano u pacjentów, którzy aktywnie korzystali z mobilnej aplikacji Ascenti i oglądali instruktażowe wideo.
  • 92% pacjentów są zadowoleni z teleterapii, a 77% “bardzo prawdopodobnie” poleciliby teleterapię znajomym i członkom rodziny. 

W wyżej opisanym badaniu brali udział wyłącznie pacjenci Ascenti, ale jego wnioski zgadzają się z innymi, niezależnymi badaniami.

Tak, holenderscy naukowcy doszli do wniosku, że “fizjoterapia z telerehabilitacją może polepszyć jakość życia, jest wykonalna i przynajmniej tak samo skuteczna jak zwykła terapia po operacji.”
Systematyczny przegląd randomizowanych badań również świadczy o tym, że telerehabilitacja może być realną alternatywą dla zwykłej fizjoterapii.

Skuteczność telefizjoterapii: naukowe dane

Jakie możliwości odkrywa przed nami telefizjoterapia?

Telefizjoterapia (cyfrowa fizjoterapia) obejmuje zdalną diagnostykę, teleporady oraz dodatkowe zasoby dla pacjentów (oprogramowanie, wideo, porady, funkcje śledzenia postępu, elementy gamifikacji itp). Choć telefizjoterapia nie jest w stanie całkowicie zastąpić tradycyjną współpracę z pacjentem, ma jednak szereg zalet.

Po pierwsze ona jest po prostu wygodna. Pacjenci (a zwłaszcza rodzice) często mają problem z tym, by znaleźć czas na spotkanie z fizjoterapeutą oraz zorganizować ewentualną opiekę nad dziećmi. Krótko mówiąc: dojazd do fizjoterapeuty często poważnie zakłóca codzienną rutynę. Nic dziwnego, że tacy pacjenci szybko rzucają terapię.

Telefizjoterapia rozwiązuje ten problem. Pacjent musi tylko znaleźć poł godziny wolnego czasu, nie wychodząc z domu.

Przestań czytać. Zacznij go używać!

Bezpłatna wersja próbna Raccoon.Recovery Light jest dostępna przez 14 dni.

Dołącz do Raccoon.Recovery

Po drugie dzięki teleporadom terapeuta ma wgląd w codzienne życie pacjenta. Teraz możemy np. zobaczyć fotel w domowym biurze, który wg pacjenta wywołuje ból pleców, możemy również ocenić sprzęt do ćwiczeń, który posiada pacjent. A dzięki Racoon.Recovery możemy zobaczyć, jak ćwiczy pacjent. Nasze sensory rejestrują każdy ruch, i Ty jako terapeuta możesz dokładnie przeanalizować jakość wykonywania ćwiczeń.

Po trzecie wielu pacjentów uważa, że to Ty ich leczysz, a oni po prostu pasywnie obserwują i czekają, aż ból ustąpi. Takie nastawienie nie sprzyja wielkim sukcesom w terapii. Jednak zdalna terapia czyni każdego pacjenta bardziej odpowiedzialnym za swój postęp – i ta dodatkowa odpowiedzialność może być bardzo motywująca. 

No i na koniec: telefizjoterapia to nie tylko teleporada. Nowoczesne oprogramowanie do telefizjoterapii daje pacjentom dostęp do instruktażowych wideo, monitorowania postępów, indywidualnych porad i wielu innych cennych zasobów. A z Raccoon.Recovery fizjoterapia staje się naprawdę motywującą – pacjent ćwiczy, grając w swoją ulubioną grę na PC! Do tego potrzebuje tylko zestawu sensorów, które rejestrują jego ruchy – lub ewentualnie smartfonu, który przy odpowiednim mocowaniu do ciała może je zastąpić.

Skuteczność telefizjoterapii: naukowe dane

Jakie są słabe strony telefizjoterapii?

Brak bezpośredniego kontaktu z pacjentem oznacza również brak możliwości szybko skorygować wadliwe ruchy podczas wykonania ćwiczeń – przynajmniej jeżeli nie korzystasz z sensorów Raccoon.Recovery. 

Kolejnym problemem jest brak zaufania ze strony pacjentów. Niestety, wielu z nich myśli: “Skąd terapeuta wie, dlaczego boli mnie ręka, jeśli nigdy jej nie widział?” Takie nastawienie powoduje brak dyscypliny z boku pacjenta, co z kolei skutkuje niepowodzeniem terapii.

Dlatego najlepszym podejściem wydaje się być połączenie zdalnej i tradycyjnej fizjoterapii. Pierwsze spotkanie może odbyć się w przychodni, a później dokładnie zdiagnozowany pacjent może już ćwiczyć w domu z pomocą Raccoon.Recovery.

Według niemieckiego naukowca Toni’ego Muffla Raccoon.Recovery oferuje skuteczne “połączenie sprzętu i oprogramowania, które monitoruje nie tylko ilość ćwiczeń, lecz jakość ruchu, co pozwala na szybki feedback.”

Telefizjoterapia po pandemii – co dalej?

Wyniki badań sugerują, że telerehabilitacja nie jest tymczasowym awaryjnym rozwiązaniem na czas lockdownu. Wręcz przeciwnie: ona jest skuteczna, wygodna oraz motywująca – i prawdopodobnie zostanie z nami na zawsze. Toni Muffel z Max Planck Institute for Human Cognition and Brain Studies zaznacza, że większość pacjentów chciałaby kontynuować telefizjoterapię nawet wtedy, gdy wszystkie obostrzenia zostaną zniesione.

Jeśli Twoja przychodnia jeszcze nie oferuje wygodnej telefizjoterapii, skontaktuj się z nami i umów się na bezplatną demonstrację Racoon.Recovery, naszego kompleksowego rozwiązania, które ułatwi Twoje życie i uszczęśliwi Twoich pacjentów.