Zakres obowiązków

 • Doradztwo naszemu zespołowi w kwestiach związanych z pracą terapeutów.
 • Współpraca przy projektowaniu, testowaniu i optymalizacji programów ćwiczeń, planów leczenia i przepływów pracy dla usług telemedycznych.
 • Współpraca przy tworzeniu programów do fizjoterapii i diagnostyki medycznej.
 • W stosownych przypadkach nadzór nad pacjentami podczas teleterapii i badań klinicznych (instruowanie pacjentów, aby samodzielnie przeprowadzali aktywną terapię w domu).
 • Ewentualna pomoc w spotkaniach z klientami korporacyjnymi i innymi specjalistami od rehabilitacji ruchowej (prezentacja oprogramowania terapeutom, dzielenie się własnym doświadczeniem, zbieranie informacji zwrotnych od kolegów z branży).

Wymagania

 • Praktykujący fizjoterapeuta z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, w tym praca z kończynami górnymi (terapeuta zajęciowy, ergoterapeuta)
 • Pracujący / prowadzący małego / średniego gabinetu fizjoterapeutycznego lub ergoterapii będzie ogromną zaletą.
 • Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (na poziomie B2 w europejskich ramach odniesienia). Znajomość języka rosyjskiego będzie plusem, ale nie wymagająca
 • Zainteresowanie w nauce i rozwijaniu nowych technologii
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS office (np.Word, Powerpoint, Outlook) i obsługa wideokonferencji (np.Skype, Zoom)
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole. Członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych będzie dodatkowym atutem.
 • Posiadanie komputera z systemem Windows 8 lub nowszym i smartfona z systemem iOS (10.0 i nowsze wersje) lub Android (4,4 W i nowsze wersje).

Oferujemy

 • Międzynarodowy startup z biurami w Kijowie, Krakowie i Berlinie.
 • Młody, wielokulturowy zespół z przyjazną atmosferą w cyfrowym środowisku pracy
 • Szansa na twórcze zaangażowanie i własne pomysły w rozwój cyfrowych aplikacji zdrowotnych (DiGA) w rehabilitacji sensomotorycznej
 • Współpraca z wiodącymi krajowymi instytucjami badawczymi
 • Ciągła wymiana kolegialna, regularne spotkania zespołów lokalnych i międzynarodowych
 • Atrakcyjne wynagrodzenie na podstawie układu zbiorowego służby publicznej (TVöD), klasyfikowane według doświadczenia i kwalifikacji
 • Możliwość bycia autorem / współautorem publikacji naukowych oraz udziału w konferencjach jako prelegent (w razie zainteresowania)
 • Niezawodna i stała praca
 • Indywidualny rozkład czasu pracy (zobacz poniżej)
 • Możliwość planowania życia rodzinnego i wolnego czasu poza godzinami pracy i możliwość pracy zmianowej

Godziny i warunki pracy

 • Od poniedziałku do piątku, bez weekendów
 • Praca na pół etatu ok. 20 godziny w tygodniu
 • Elastyczny układ dni roboczych i godzin
 • Praca w biurze lub zdalna z domu
 • Ubezpieczenie urlopowe i chorobowe
 • Pokrycie kosztów biletu na transport publiczny

Zainteresowany? Prześlij swoje CV do Vladyslava Omelianchuk, HR Managera, na adres vomelianchuk@raccoon.world