loading

Polityka prywatności

  1. Informacje wstępne  

1.1 O nas

Operator tej strony internetowej i osoba odpowiedzialna w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Raccoon Technologies Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kącik 4, 30-549 Kraków

Polska

 

1.2. Nasze podstawowe zasady 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przekazanie  Państwu informacji o sposobie przetwarzania przez nas danych osobowych na naszej stronie internetowej. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas niezwykle ważna, dlatego też w pełni przestrzegamy przepisów ustawowych dotyczących ochrony danych.

1.3 Jakiego rodzaju dane są domyślnie rejestrowane

W celu zapewnienia technicznej funkcjonalności i prezentacji naszej strony internetowej i serwisu, a także w celu wyjaśniania przypadków naruszenia bezpieczeństwa oraz monitorowania awarii technicznych lub ataków hakerskich, zbieramy standardowe dane niezbędne do realizacji powyższych zadań. Ze wszystkich części naszej strony internetowej, które nie wymagają autoryzacji dostępu, mogą Państwo korzystać bez konieczności ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, tzw. logi aktywności są automatycznie przesyłane na nasze serwery. Co do zasady nie stanowią one danych osobowych i nie są łączone z innymi przetwarzanymi przez nas danymi.

Logi aktywności użytkowników

1.4  Zalecane lub wymagane dostarczanie danych

O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone, podanie danych osobowych nie jest konieczne ani obowiązkowe. Bez przekazania niezbędnych technicznie informacji nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować pełnej prezentacji i funkcjonalności naszej strony.

1.5 Dodatkowe informacje

Nasze usługi i strona internetowa nie są dedykowane dzieciom i młodzieży poniżej 16 roku życia. Dane osobowe takich osób powinny być nam przekazywane wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli uzyskamy informację, że określone dane zostały nam przekazane przez osobę niepełnoletnią, niezwłocznie je usuwamy. Zachęcamy rodziców do uświadomienia swoim dzieciom aby podczas korzystania z Internetu nigdy nie podawały swoich prawdziwych nazwisk, adresów lub numerów telefonów bez wcześniejszej zgody rodziców.

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych witryn, za których treść, funkcjonowanie i zgodność z przepisami nie ponosimy odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi na poszczególnych stronach internetowych, dostępnymi u właściwych operatorów.

  1. Prawa użytkownika 

2.1 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje różne podstawy prawne, w oparciu o które dane osobowe mogą być zgodnie z prawem przetwarzane. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:

Nasze prawnie uzasadnione interesy

Przetwarzając Państwa dane realizujemy nasze następujące prawnie uzasadnione interesy:

2.2 Okres przechowywania zgromadzonych danych

Przechowujemy Państwa dane, jeżeli:

2.3 Źródła danych 

Poza danymi otrzymanymi od Państwa, będziemy również w posiadaniu danych pochodzących z następujących źródeł, z których niektóre mogą być dostępne publicznie:

Nasza strona internetowa gromadzi następujące dane: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu kontaktowego, nazwa spółki

2.4 Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), przysługuje Państwu prawo do:

  1. odwołaniu zgody stanowiącej podstawę przetwarzania,
  2. sprzeciwie osoby, której dane dotyczą wobec przetwarzania,
  3. przetwarzaniu danych w sposób niezgodny z prawem;

2.5 W jakich przypadkach Państwa dane będą przekazywane dalej 

W celu prowadzenia naszej działalności w Internecie i świadczenia naszych usług współpracujemy z różnymi dostawcami usług. Ponadto, Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom w przypadkach, gdy jest to niezbędne w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub w przypadku istnienia prawnego obowiązku ich przekazania danym podmiotom.

Usługi związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej

Inne usługi

2.6 Przekazywanie danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

Dane są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przekazujemy dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadkach, gdy Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony lub gdy możemy zapewnić należyte obchodzenie się z danymi osobowymi w drodze umownej lub na podstawie innych odpowiednich gwarancji, takich jak certyfikacje lub udowodniona zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

2.7 Zapytania dotyczące ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowanych przez nas środków ochrony danych osobowych, przetwarzania danych lub ochrony Państwa praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

Zewnętrzny inspektor ochrony danych osobowych

ePrivacy GmbH

reprezentowana przez Prof. Dr. Christopha Bauera

Grosse Bleichen 21

20354 Hamburg

Niemcy

Email: privacy@raccoon.world

W przypadku zapytań dotyczących danych szczególnie wrażliwych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą pocztową, ponieważ komunikacja elektroniczna jest ze swej natury narażona na luki w zakresie bezpieczeństwa.

  1. Przetwarzanie danych przez naszą witrynę

3.1 Wizyta na stronie internetowej

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga rejestracji.

Odwiedzając naszą stronę mogą Państwo:

3.2 Hosting

Korzystamy z usług hostingowych firmy Hostovita sp. z o.o.

3.3 Kontakt 

Możemy udostępniać adresy e-mail lub formularze, przy pomocy których odwiedzający stronę mogą wysyłać do nas pytania lub komentarze lub skorzystać z usług wsparcia klienta.  W procesie otrzymywania i odpowiadania na takie zapytania możemy gromadzić dane osobowe, takie jak adres e-mail lub inne dane osobowe zawarte w treści wiadomości e-mail. Umożliwiając Państwu wysyłanie takich zapytań, nie działamy z zamiarem pozyskiwania Państwa danych osobowych.

Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania lub uwagi lub w celu świadczenia usług wsparcia klienta. W większości przypadków Państwa wiadomość usuwana jest niezwłocznie po rozwiązaniu zgłoszonego przez Państwa problemu; jednak, w niektórych przypadkach kopie Państwa zapytań mogą być przechowywane w naszym archiwum w celach związanych z kontrolą jakości lub usługami bieżącego wsparcia klienta świadczonymi na Państwa życzenie. Jeśli wiemy, że osoba, z którą się komunikujemy jest nieletnim w wieku poniżej 13 lat (lub starszym, jeżeli przepisy lokalnego prawa przewidują wyższy wiek ochrony), usuwamy adres email i wiadomość od takiej osoby nieletniej niezwłocznie po udzieleniu na nią odpowiedzi.

3.4 Komunikacja, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), komunikatory, wideokonferencje, czat-boty

W celu komunikacji z zespołem korzystamy z komunikatora spółki Telegram Messenger LLP.

ADRES: 71-75 Shelton Street Covent Garden, London, Wielka Brytania

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: wewnętrzna komunikacja tekstowa i głosowa, nie zawierająca żadnych danych osobowych

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://telegram.org/privacy

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH Konto klienta można usunąć poprzez stronę dezaktywacyjną. Usunięcie konta pociąga za sobą usunięcie wszystkich wiadomości, plików multimedialnych, kontaktów oraz wszelkich innych danych zapisanych przez Państwa w chmurze Telegram. Usunięcie konta należy potwierdzić poprzez Państwa konto Telegram. Proszę pamiętać, że jest to czynność nieodwracalna.

Do komunikacji z zespołem korzystamy z usług Skype firmy Microsoft Corp.

ADRES: 1 Microsoft Way Redmond, WA 98052, Stany Zjednoczone

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: wewnętrzna komunikacja wideogłosowa, nie zawierająca żadnych danych osobowych

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI: https://support.skype.com/en/skype/all/privacy-security/

3.5 Usługi w chmurze

Korzystamy z programu do zarządzania projektami Jira spółki Atlassian, Inc.

ADRES: 1098 Harrison Street San Francisco, CA 94103 Stany Zjednoczone

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH:  Zarządzanie projektami i kontrola w ramach zespołu wewnętrznego (bez dostępu do danych użytkowników)

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI: https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH Mogą Państwo usunąć swoje konto kontaktując się z nami. W takim przypadku nie będziemy mogli jednak kontynuować świadczenia usług.

3.6 Subskrypcja newslettera

Korzystamy z wtyczki Contact Form 7 spółki Rock Lobster, LLC.

ADRES 810-0041 1-29-1, Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: praca z opiniami użytkowników i formularzami subskrypcji newslettera

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI https://contactform7.com/privacy-policy/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  W celu rezygnacji z subskrypcji newslettera należy skorzystać z linka dostępnego w stopce newslettera – spowoduje to automatyczne wypisanie z listy subskrybentów.

3.7 Media społecznościowe 

Facebook: https://www.facebook.com/Raccoon.Recovery/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/raccoonworld/

Twitter: https://twitter.com/raccoon_world

(A) Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

(B) Przetwarzanie danych przez nas

3.8 Pomiar zasięgu, marketing internetowy, optymalizacja

Raccoon współpracuje z różnymi zewnętrznymi agencjami reklamowymi, które korzystają z plików cookie, sygnalizatorów sieci (web beacons) i podobnych technologii do zbierania informacji. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tych kontrahentów, ich polityk prywatności oraz możliwości rezygnacji z ich programów trackingowych proszę skorzystać z linków podanych poniżej. Nie mamy dostępu ani nie kontrolujemy technologii śledzących (trackingowych) osób trzecich, w związku z czym przed ujawnieniem im Państwa danych zachęcamy do zapoznania się z przyjętymi przez nich politykami prywatności.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Youtube: https://www.youtube.com/about/policies/#staying-safe

.gstatic.com https://www.gstatic.com/domainads/privacy/

sharethis.com https://sharethis.com/privacy/

3.9 Z jakiego rodzaju plików cookies korzystamy i w jaki sposób pliki te działają 

Nazwa Domena Okres przechowywania plików cookies Opis
1P_JAR .gstatic.com 7 dni Tego rodzaju plik cookie zawiera informacje na temat sposobu, w jaki użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej oraz reklam, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed wejściem na tę stronę.
__unam .raccoon.world 9 miesięcy Tego rodzaju plik cookie jest zazwyczaj powiązany z widgetem ShareThis umieszczonym na stronie internetowej w celu umożliwienia udostępniania zawartych na niej treści w różnych sieciach społecznościowych. Służy on do zliczania kliknięć i udostępnień na stronie.
_fbp .raccoon.world 3 miesiące Pliki wykorzystywane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym, od zewnętrznych reklamodawców.
_ga .raccoon.world 1 dzień Tego rodzaju plik cookie powiązany jest z Google Universal Analytics – jest to istotna aktualizacja powszechniejszej usługi analitycznej Google. Służy on do rozróżnienia poszczególnych użytkowników dzięki przypisaniu im identyfikatorów w postaci losowo generowanych numerów. Jest on przypisany do każdego zapytania o stronę i służy do gromadzenia (zliczania) danych o odwiedzających, sesjach i kampaniach dla potrzeb raportów analitycznych. Domyślnie plik ten wygasa po 2 latach, chociaż właściciel strony internetowej może dostosować go do własnych potrzeb.
_gid .raccoon.world 2 dni Tego rodzaju plik cookie powiązany jest z usługą Google Universal Analytics. Jest to plik cookie nowego rodzaju i według stanu na wiosnę 2017 roku nie są dostępne w Google żadne informacje na jego temat. Prawdopodobnie służy on do gromadzenia i aktualizacji unikalnych wartości dotyczących każdej odwiedzanej strony.
__stid .sharethis.com 4 miesiące Tego rodzaju pliki cookie podmiotów trzecich wykorzystywane są do śledzenia które strony zostały udostępnione i przez kogo.

 

__stidv .sharethis.com 4 miesiące
wp-settings .raccoon.world 8 miesięcy Plik wykorzystywany do personalizacji wyglądu interfejsu administratora oraz interfejsu strony głównej.

 

wp-settings-time-1 .raccoon.world 8 miesięcy

3.10 Analiza Profili Użytkowników 

Korzystamy z usług analizy danych firmy Raccoon Technologies Ukraine LLC

ADRES: Kyiv, Observatorna Street, 21-A, 2nd floor 04053, Ukraina

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: Iteracyjne wytwarzanie oprogramowania

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://raccoon.world/privacy-policy/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  W celu rezygnacji z subskrypcji newslettera należy skorzystać z linka dostępnego w stopce newslettera – spowoduje to automatyczne wypisanie z listy subskrybentów. Można również wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce zgodnie ze standardową procedurą dla używanej przeglądarki.

3.11 Marketing profilowany 

Korzystamy z usług marketingu profilowanego firmy Raccoon Technologies Ukraine LLC

ADRES: Kyiv, Observatorna Street, 21-A, 2nd floor 04053, Ukraina

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: Opracowywanie i prowadzenie badań marketingowych i badań klienta

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://raccoon.world/privacy-policy/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH: W celu rezygnacji z subskrypcji newslettera należy skorzystać z linka dostępnego w stopce newslettera – spowoduje to automatyczne wypisanie z listy subskrybentów. Można również wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce zgodnie ze standardową procedurą dla używanej przeglądarki.

3.12 Usługi dodatkowe, narzędzia, wtyczki, obce treści i funkcje

Korzystamy z silnika stron internetowych opensource wordpress.org

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: prowadzenie strony internetowej

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://wordpress.org/about/privacy/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  W celu rezygnacji z subskrypcji newslettera należy skorzystać z linka dostępnego w stopce newslettera – spowoduje to automatyczne wypisanie z listy subskrybentów. Można również wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce zgodnie ze standardową procedurą dla używanej przeglądarki.

Korzystamy z usług SMM firmy Facebook Inc.

ADRES 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 Stany Zjednoczone

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: zarządzenie marketingiem w mediach społecznościowych

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://www.facebook.com/privacy/explanation

CZAS TRWANIA FUNKCJI PLIKU COOKIE 1 (jeden) miesiąc

LINK TO POLITYKI PLIKÓW COOKIE https://www.facebook.com/policies/cookies/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH: W celu rezygnacji z subskrypcji newslettera należy skorzystać z linka dostępnego w stopce newslettera – spowoduje to automatyczne wypisanie z listy subskrybentów. Można również wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce zgodnie ze standardową procedurą dla używanej przeglądarki. Proszę pamiętać, że jeśli jesteś zalogowany do swojego konta na Facebooku zebrane dane zostaną z nim połączone.

Korzystamy z usług mailchimp (mailingu masowego) firmy The Rocket Science Group LLC

ADRES  675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: email marketing

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://mailchimp.com/legal/privacy/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  W celu rezygnacji z subskrypcji newslettera należy skorzystać z linka dostępnego w stopce newslettera – spowoduje to automatyczne wypisanie z listy subskrybentów.

Korzystamy z usługi Akismet Anti-Spam firmy Automattic Inc.

ADRES Business Centre, No.1 Lower Mayor Street International Financial Services Centre Dublin 1, Irlandia

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: Korzystanie wtyczki antyspamowej WP

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://automattic.com/privacy/

LINK DO POLITYKI PLIKÓW COOKIES DOSTAWCY USŁUGI – https://automattic.com/cookies/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH: W celu rezygnacji z subskrypcji newslettera należy skorzystać z linka dostępnego w stopce newslettera – spowoduje to automatyczne wypisanie z listy subskrybentów. Można również wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce zgodnie ze standardową procedurą dla używanej przeglądarki.

Korzystamy z wtyczki Contact Form 7 spółki Rock Lobster, LLC.

ADRES 810-0041 1-29-1, Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: tworzenie formularzy kontaktowych

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://contactform7.com/privacy-policy/

LINK DO POLITYKI PLIKÓW COOKIES DOSTAWCY USŁUGI – https://automattic.com/cookies/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  Mogą Państwo usunąć swoje konto kontaktując się z nami. W takim przypadku nie będziemy mogli jednak kontynuować świadczenia usług.

Korzystamy z wyróżniania postów (Featured Post) z usługą miniaturek firmy Your Inspiration S.L.U.

ADDRESS Avenida Buenos Aires 98, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, 38005 – Hiszpania

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: dodawanie na pasku bocznym bloga listy wyróżnionych postów z miniaturami

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://www.iubenda.com/privacy-policy/784879

LINK DO POLITYKI PLIKÓW COOKIES DOSTAWCY USŁUGI – https://www.iubenda.com/privacy-policy/784879/cookie-policy

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH: W celu rezygnacji z subskrypcji newslettera należy skorzystać z linka dostępnego w stopce newslettera – spowoduje to automatyczne wypisanie z listy subskrybentów. Można również wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce zgodnie ze standardową procedurą dla używanej przeglądarki.

Korzystamy z dodatku w postaci przycisku prostego udostępniania firmy ShareThis, Inc.

ADRES 3000 El Camino Real 5 Palo Alto Square, Suite 150, Palo Alto, CA 94306, Stany Zjednoczone

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: dodawanie przycisków udostępniania do wszystkich postów lub stron

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://simplesharebuttons.com/privacy/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  W celu rezygnacji z subskrypcji newslettera należy skorzystać z linka dostępnego w stopce newslettera – spowoduje to automatyczne wypisanie z listy subskrybentów. Można również wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce zgodnie ze standardową procedurą dla używanej przeglądarki.

Korzystamy z wtyczki usług SEO firmy The SEO Framework

ADRES  Leidse Schouw 2, 2408 AE Alphen aan den Rijn,  Holandia

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: zautomatyzowane, zaawansowane, dostępne, nieobrandowane i niezwykle szybkie rozwiązanie SEO dla strony internetowej WordPress

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://theseoframework.com/privacy-policy/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  Mogą Państwo usunąć swoje konto kontaktując się z nami. W takim przypadku nie będziemy mogli jednak kontynuować świadczenia usług.

Korzystamy z usług WPML Media firmy OnTheGoSystems Limited

ADRES 22/F 3 Lockhart Road Wanchai Hong Kong

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: Wielojęzyczne wsparcie dla plików medialnych /dokumentów / WPML Media

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://www.onthegosystems.com/legal/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  Mogą Państwo usunąć swoje konto kontaktując się z nami. W takim przypadku nie będziemy mogli jednak kontynuować świadczenia usług.

Korzystamy z usług WPML Multilingual CMS firmy OnTheGoSystems Limited

ADRES 22/F 3 Lockhart Road Wanchai Hong Kong

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: Wielojęzyczny system zarządzania treścią (CMS) | Dokumentacja | noty do wydania WPML 4.2.9

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://www.onthegosystems.com/legal/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  Mogą Państwo usunąć swoje konto kontaktując się z nami. W takim przypadku nie będziemy mogli jednak kontynuować świadczenia usług.

Korzystamy z usług WPML String Translation firmy OnTheGoSystems Limited

ADRES 22/F 3 Lockhart Road Wanchai Hong Kong

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: dodanie możliwości lokalizacji motywów i wtyczek do WPML | Dokumentacja | noty do wydania WPML String Translation 2.10.7

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://www.onthegosystems.com/legal/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  Mogą Państwo usunąć swoje konto kontaktując się z nami. W takim przypadku nie będziemy mogli jednak kontynuować świadczenia usług.

Korzystamy z usług WPML Translation Management firmy OnTheGoSystems Limited

ADRES 22/F 3 Lockhart Road Wanchai Hong Kong

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: dodanie pełnego procesu tłumaczenia dla WPML /Dokumentacja/noty do wydania WPML Translation Management 2.8.8

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://www.onthegosystems.com/legal/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  Mogą Państwo usunąć swoje konto kontaktując się z nami. W takim przypadku nie będziemy mogli jednak kontynuować świadczenia usług.

Korzystamy z usług YARPP oprogramowania otwartego (opensource)

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: dodawanie powiązanych postów do strony i w kanałach RSS, w oparciu o silny, konfigurowalny algorytm

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://wordpress.org/about/privacy/

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  Mogą Państwo usunąć swoje konto kontaktując się z nami. W takim przypadku nie będziemy mogli jednak kontynuować świadczenia usług.

Korzystamy z wtyczki wideo Youtube firmy Google LLC.

ADRES: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

CELE WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH: Prezentacje wideo

LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY USŁUGI – https://policies.google.com/privacy?hl=uk

LINK DO POLITYKI PLIKÓW COOKIES DOSTAWCY USŁUGI – https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=uk

CZAS TRWANIA FUNKCJI PLIKU COOKIE 18 (osiemnaście) miesięcy

SPOSÓB WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:  Mogą Państwo usunąć swoje konto kontaktując się z nami. W takim przypadku nie będziemy mogli jednak kontynuować świadczenia usług.

  1. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje na temat ochrony danych w naszej firmie. Jeśli nasze procesy ulegną zmianie, odpowiednio dostosujemy zawarte w nim informacje, tak aby zawsze mieli Państwo dostęp do aktualnych informacji na temat przetwarzania Państwa danych.

Stan na dzień: 11 marca 2020 r.

x